Ống Nhựa uPVC Ø315

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø315 x 6.2mm 5 bar
Ø315 x 8.0mm 6.3 bar
Ø315 x 9.2mm 6.3 bar
Ø315 x 15.0mm 12.5 bar