Ống Nhựa uPVC Ø280

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø280 x 6.9mm 6.3 bar
Ø280 x 8.2mm 6 bar
Ø280 x 13.4mm 12.5 bar