Ống Nhựa uPVC Ø250

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø250 x 7.3mm 6.3 bar
Ø250 x 11.9mm 12.5 bar