Ống Nhựa uPVC Ø225

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø225 x 5.5mm 6.3 bar
Ø225 x 6.6mm 6 bar
Ø225 x 10.8mm 12.5 bar