Ống Nhựa uPVC Ø220

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø220 x 5.1mm 5 bar
Ø220 x 6.5mm 6 bar
Ø225 x 8.7mm 9 bar