Ống Nhựa uPVC Ø200

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø200 x 5.0mm 6 bar
Ø200 x 5.9mm 6 bar
Ø200 x 6.2mm 8 bar
Ø200 x 9.6mm 12.5 bar