Ống Nhựa uPVC Ø168

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø168 x 3.5mm 4 bar
Ø168 x 4.3mm 5 bar
Ø168 x 7.3mm 9 bar