Ống Nhựa uPVC Ø160

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø160 x 4.7mm 6.3 bar
Ø160 x 6.2mm 10 bar
Ø160 x 7.7mm 12.5 bar