Ống Nhựa uPVC Ø150

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø150 x 4.7mm 6.3 bar
Ø150 x 6.2mm 10 bar
Ø150 x 7.7mm 12.5 bar