Ống Nhựa uPVC Ø130

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø130 x 3.5mm 5 bar
Ø130 x 4.0mm 6 bar
Ø130 x 4.5mm 6 bar
Ø130 x 5.0mm 7.5 bar