Ống Nhựa uPVC Ø125

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø125 x 3.5mm 5 bar
Ø125 x 6mm 6 bar