Ống Nhựa uPVC Ø114

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø114 x 2.0 mm thoát nước
Ø114 x 2.6mm 4 bar
Ø114 x 2.9mm 4 bar
Ø114 x 3.2mm 5 bar
Ø114 x 5.0mm 9 bar