Ống Nhựa uPVC Ø110

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø110 x 3.2mm 6.3 bar
Ø110 x 5.0mm 10 bar