Ống Nhựa uPVC Ø90

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø90 x 1.7 mm 3.2 bar
Ø90 x 2.0mm 4 bar
Ø90 x 2.6mm 5 bar
Ø90 x 2.9mm 6 bar
Ø90 x 3.8mm 9 bar