Ống Nhựa uPVC Ø76

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø76 x 1.8mm 4 bar
Ø76 x 2.2mm 5 bar
Ø76 x 3.0mm 8 bar