Ống Nhựa uPVC Ø75

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø75 x 2.2mm 6 bar
Ø75 x 3.6mm 10 bar