Ống Nhựa uPVC Ø63

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø63 x 2.0mm 6.3 bar
Ø63 x 8mm 8 bar
Ø63 x 3.0mm 10 bar