Ống Nhựa uPVC Ø60

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø60 x 1.6 mm 5 bar
Ø60 x 1.8mm 6 bar
Ø60 x 2.0mm 6.3 bar
Ø60 x 2.3mm 8 bar
Ø60 x 2.5mm 9 bar
Ø60 x 3.0mm 9 bar
Ø60 x 3.5mm 12 bar