Ống Nhựa uPVC Ø49

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø49 x 1.5mm 6 bar
Ø49 x 1.8mm 6.3 bar
Ø49 x 2.0mm 8 bar
Ø49 x 2.4mm 10 bar
Ø49 x 3.0mm 12 bar