Ống Nhựa uPVC Ø21

 

QUY CÁCH ÁP SUẤT DN (PN)
Ø21 x 1.2mm 10 bar
Ø21 x 1.6mm 16 bar
Ø21 x 2.0mm 15 bar
Ø21 x 3.0mm 21 bar