Ống Nhựa uPVC Hoàng Long

Chuyên sản xuất ống nhựa Upvc chất lượng, Nguyên vật liệu nhập khẩu từ công ty Phú Mỹ.

Ống nhựa PVC mềm Hoàng Long

Chuyên sản xuất các loại ống PVC lưới, ống PVC deo 1 lớp . 

Ống nhựa HDPE Hoàng Long

Chuyên sản xuất các loại ống nhựa HDPE , ống cây HDPE, ống cuộn HDPE