Hiện tại công ty chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới, khi nào có chúng tôi sẽ thông báo sau.

Xin cảm ơn.